منشور مدیران موفق

با بررسی رفتار مدیریتی بسیاری از مدیران موفق، نکاتی ارزشمند از نوع مدیریت آنان استخراج میشود که می توان به عنوان «منشور مدیران موفق» از آن یاد کرد.

مدیریت، اساسی ترین و مهم ترین رکن موفقیت یک سازمان و مجموعه میباشد. تفاوت مدیران موفق و ناموفق در طرز تفکر و نوع اقداماتی ست که انجام میدهند اما همه ی افرادی که دارای دانش مدیریت هستند، با قراردادن یک مدل مدیریتی متناسب با مجموعه های که در آن فعالیت میکنند، میتوانند یک مدیریت موفق داشته باشند و منشأ تحولات و تغییرهای مثبت باشند. با بررسی رفتار مدیریتی بسیاری از مدیران موفق، نکاتی ارزشمند از نوع مدیریت آنان استخراج میشود که می توان به عنوان «منشور مدیران موفق» از آن یاد کرد و افرادی که تمایل دارند در محیط کار و یا حتی خانواده ی خود، مدیریت مؤثر و موفقی داشته باشند می توانند این منشور مدیریتی را با سرفصلهای زیر، الگوی خود قراردهند و طعم شیرین مدیریت موفق را حس کنند‌.

● مدیران موفق

▪ چگونگیِ برنامه ریزی برای وقت و مدیریت زمان را میدانند: مطالعه ها نشان میدهد که مدیران اجرایی، هر ۸دقیقه یکبار کارشان دچار وقفه میشود مگر اینکه برای حمایت از خود، تدبیری اندیشیده باشند. این وقفه گاهی یک تلفن است، گاهی منشی یا مسؤول دفتر آنان است بنابراین، پدید آمدن وقفه ها، غیرقابل اجتناب میباشد و هرچه یک مدیر اجرایی، پرمشغله تر و کارش سنگین تر باشد، احتمال تکرار این وقفه ها بیشتر خواهد بود.

مدیران موفق، زمان را مدیریت میکنند و براساس یک انضباط شخصی، تمام برنامه های خود را مکتوب و با زمان بندی مشخص پیگیری مینمایند. آنان قدرِ زمان را میدانند و به عنوان ارزشمندترین سرمایه به آن نگاه میکنند و خود را با موضوع های جزئی و بی ارزش سرگرم نمی کنند. تکنیک های مدیریت زمان، بسیار ساده است، فقط باید آنها را به کار بست تا از لحظه ها و ثانیه هایی که میگذرد، به شکل مطلوبی استفاده کرد. این نکته را یادمان باشد که زمان برای کسی که میترسد، بسیار کند است و برای کسی که وقتش را به بطالت می گذراند، بسیار طولانی و برای کسی که مشغول کار است، بسیار کوتاه میباشد و برای آنهایی که برنامه ریزی می کنند، ازلی و ابدی است.

▪ تصویر شفاف و روشنی از رسیدن به هدف در ذهن دارند: مدیران موفق، این مهارتها را به کارمندان خود نیز منتقل کردهاند. آنان گاهی در اوج فعالیتها و شاید تنش های کاری، می ایستند و به تصویر زیبای رسیدن به هدف می نگرند. تصویرسازی، سرعت یک مدیر را برای تحقق هدف ها و برنامه هایش ‌زیاد میکند و باعث میشود شور و هیجان خوبی در محیط کار ایجاد شود. دانشمندان علم روانشناسی، امروزه تصویرسازی را از رموز انسانهای موفق میدانند. متأسفانه بعضی از مدیران گاهی به قدری مشغول کار و فعالیت های روزانه میشوند که یادشان می رود ‌قراراست به چه اهدافی برسند و همین سردرگمی، باعث عدم موفقیت آنان میشود و یا ممکن است به جای تصویرهای شفاف و مثبت، تصویرهای کدر و منفی در ذهن خویش ترسیم کنند که این اقدام نیز ممکن است آنان را در رسیدن به هدف هایشان ناکام بگذارد. یک مدیر موفق، با امید به آینده، تصویر زیبایی از موفقیت در ذهن خویش ترسیم میکند و با اقتدار در مسیر رسیدن به اهداف حرکت میکند.

▪ نقاط ضعف را می شناسند اما بر نقاط قوت تکیه می کنند: شناسایی نقاط ضعف و قوت، مقدمه ی پیشرفت یک سازمان میباشد. مدیرانی که فقط بر نقاط ضعف تمرکز میکنند، ‌نمی توانند مدیران موفقی باشند و به طور دائم روحیه ی خود و دیگران را تخریب میکنند. دانستن نقاط ضعف، به یک مدیر کمک میکند تا مسیر اصلی پیشرفت را پیدا کند. داشتن نگاه مثبت به موضوعات، انرژی مضاعفی در مدیر و کارمندان ایجاد می نماید تا بتوانند اقدامهای مؤثری را انجام دهند. بزرگی ‌میگوید: «تفاوت میان شما و من در شنیدن یک چیز است. وقتی که شما صدای بسته شدن دری را میشنوید، من صدای باز شدنش را می شنوم. »

فرصت هایی که برای یک مدیر پیش می آید، به سرعت میگذرد. مدیران هوشمند و موفق، از فرصتها به بهترین شکل استفاده میکنند و همواره موجی از امید و روحیه در خود و اطرافیان ایجاد می نمایند و با اراده ای پولادین، نقاط ضعف خود را می پوشانند و نقاط قوت را تقویت میکنند.

▪ از کارهای کم اهمیت دوری میکنند: یک مدیر اجرایی قوی و موفق، همیشه به کارهای پراهمیت می پردازد و از کارهای کم اهمیت و جزئی دوری میکند‌. او همیشه فکرهای بزرگی دارد و برای فکرهای بزرگ، اقدام های شایسته هم انجام می دهد. مدیر موفق با تقسیم و تفویض کار، موضوعات سازمان را پیگیری می نماید و با یک اولویت بندی منطقی، اقدام های لازم را انجام میدهد. مدیران ناموفق همیشه وارد جزئیات میشوند و در ریزترین موضوعات دخالت میکنند و درنتیجه، قدرت اعتمادبه نفس و ابتکار کارمندان را سلب می نمایند.

مدیران خوش‌‌فکر، با یک برنامه ی مدون، هدف های سازمانی خود را پیگیری میکنند و هر روز صبح، تمامی اقداماتی را که قرار است انجام دهند، بر روی کاغذ نوشته و بر مبنای اولویت بندی مشخص، فعالیتها را مدیریت می نمایند. راز پیشرفت و تعالی یک مدیر، تمرکز بر انجام کارهای مهم و ارزشمند میباشد. قانون پارتو (قانون ۲۰-۸۰) از مهمترین اصول موفقیت یک مدیر در اولویت بندی امور میباشد یعنی شناسایی ۲۰درصد از فعالیت هایی که ۸۰درصد اهمیت و راندمان دارند، باعث پیروزی یک مدیر میشود.

▪ با فکر و هوشمندانه تصمیم میگیرند: قضاوت زودهنگام درباره ی فعالیتها و یا کارمندان، از اشتباه های بزرگ یک مدیر ناموفق است و بدتر از قضاوت ناصحیح، تصمیم گیری و اقدام بعد از آن است. به طور معمول در یک سازمان و مجموعه، اطلاعات مختلفی شایع و پخش می شود ولی یک مدیر هوشمند و موفق، تحت تأثیر این موضوعات قرار نمی گیرد. البته تمامی موارد را با دقت و تأمل بررسی و ‌پس از مشورت، اقدام لازم را انجام می دهد. مدیران موفق، ساعتهای زیادی را به فکر و مشورت می پردازند و وقتی که به نتیجه ی مشخصی رسیدند، تصمیمی قاطع میگیرند و با اقتدار در جهت بهبود و پیشرفت حرکت میکنند. مدیران موفق، بعد از تصمیم گیری دچار تردید و شک نمیشوند البته همیشه مواظب افراد تصمیم ساز هستند که این افراد، انسان هایی امین و صادق باشند و با نیت خیرخواهانه به مدیر مشورت دهند.

                   

/ 0 نظر / 5 بازدید