آخرش

یک تاجر آمریکایی نزدیک یک روستای مکزیکی ایستاده بود . در همان موقع یک قایق کوجک ماهی گیری رد شد که داخلش چند تا ماهی بود.

 


 

 

 

از ماهی گیر پرسید : چقدر طول کشید تااین چند تا ماهی روگرفتی؟


 

 


ماهی گیر: مدت خیلی کمی 

 

تاجر: پس چرابیشتر صبر نکردی تا بیشتر ماهی گیرت بیاد؟ 

 

ماهی گیر: چون همین تعداد برای سیر کردن خانواده ام کافی است . 

 

تاجر: اما بقیه وقتت رو چیکار می کنی؟ 

 

ماهی گیر: تا دیروقت می خوابم . یه کم ماهی گیری میکنم .با بچه ها بازی میکنم بعد میرم توی دهکده وبا دوستان شروع میکنیم به گیتار زدن ، خلاصه مشغولیم به این نوع زندگی 

 

تاجر:من توهاروارد درس خوندم و می تونم کمکت کنم ، تو باید بیشتر ماهی گیری کنی 

 

اون وقت می تونی با پولش قایق بزرگتری بخری و با درآمد اون چند تا قایق دیگر هم بعدا اضافه میکنی ،اون وقت یه عالمه قایق برای ماهیگیری داری! 

 

ماهی گیر: خوب بعدش چی ؟ 

 

تاجر: به جای اینکه ماهی ها رو به واسطه بفروشی اونارو مستقیما به مشتری هامیدی و برای خودت کارو باردرست می کنی ... بعدش کارخونه راه می اندازی و به تولیداتش نظارت میکنی .... این دهکده کوچک رو هم ترک می کنی و می روی مکزیکوسیتی ! بعد از اون هم لوس آنجلس! و از اونجا هم نیویورک... اونجاست که دست به کارهای مهم تری می زنی...

 

ماهی گیر: این کار چقدر طول میکشه 

 

تاجر: پانزده تا بیست سال ! 

 

ماهی گیر: اما بعدش چی آقا ؟


 

 

تاجر:بهترین قسمت همینه ، در یک موقعیت مناسب که گیر اومدمیری سهام شرکت رو به قیمت خیلی بالا میفروشی ! این کار میلیون ها دلار برات عایدی داره .


 

ماهی گیر : میلیون ها دلار! خوب بعدش چی ؟


 

تاجر: اون وقت بازنشسته می شی ! می ری یه دهکده ی ساحلی کوچیک !جایی که می تونی تا دیر وقت بخوابی ! یه کم ماهی گیری کنی با بچه هات بازی کنی! بری دهکده و تادیر وقت با دوستات گیتار بزنی و خوش بگذرونی!!!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید