تاجر موفق و هدف نهایی تجارت

<br>

1 - هنگام خشم و عصبانیت، تصمیم نگیرید.

  • آدم های باهوش و محـتـاط نیک می دانند که برای درست اندیشیدن به آرامش ذهن نیاز دارند. هنگامی که عصبانی هستید، از روی خشم و غضب، و نـه از روی مـنطق صحبت خواهید کـرد. احـسـاسـات و هیـجـانات خـود را کنترل کنید. این یکی از مهمترین قوانین است. زمانی که عصبانی هستید تهدیدهایی می کنید که قادر به عملی کردن آنها نیستید یا تصمیماتی اتخـاذ می کنید که در آیـنده پشیمانی به بار خواهند آورد. 

2 - هیچ چیز پایدار و همیشگی نیست.

  • به خاطر بسپارید : از عشق گرفته تا ثروت، مـوفقیت در تجارت، زیبارویی و حتی موهای پرپشت سرتان، هیچ یک پایدار نخواهند ماند. 

3 - هـرگـاه خـواسـتید اقدام به انجام کاری کنید، همواره مدت زمان مـحـقـق گشـتن آن را بیشتر، و پاداش و ثـمـره آن را کمتر برآورد کنید.

  • حـتـی بـهترین طرح ها و نقشه ها ممکن است بی ثمر و نافرجام گردد. اغـلـب اوقـات مـا به مـنـظور دسـتـیابـی بـه خـواسـتـه هایمان ملزم به تلاش و کوشش هستیم و این بدان مفهوم است که همواره باید صبور و شـکیـبا باشیم. دست بالا گرفتن کار و دست کم گرفتن پاداش آن سبب می گردد شما هیچگاه مأیوس و ناامید نشوید. 

4 - برای «پول درآوردن» باید پول خرج کرد.

  • اگر پولی را خرج می کنید و بعد هزینه آن پول، سود بیشـتـری را عایدتان خواهد کرد، پس نگران پول خرج کردن نباشید. اگر ایده ای برای تجارت و کسب و کار دارید، از بـانک وام بگیرید. بـه کارمندان خود حقوق و دستمزد شایان توجه بدهید، بـرای مـشـاوره با متخصصین و جویا شدن از رهنمودهایشان پول پرداخت کنید. به این ترتیب اگر شـما کـاسـب یـا تـاجـر بـاهـوشـی بـاشـیـد همیشه در اوج خواهید بود. 

 5 - هیچکس شکست ناپذیر نیست.

  • ثروت نمی تواند ضامن شکست ناپذیری و وفـاداری باشد. کـافی اسـت کمی مغرور و از خود راضی شوید آنگاه خواهید دید که نزدیکترین دوستانتان نیز از شما روی برمی گردانند. 

6 - هدفی فراتر: به یاد داشته باشید که کار شما بخشی از زندگی شماست.

  • رضایت مندی و احساس خوشایندی که از تجارت بدست می آید، میتواند شیرین تر از، کسب سود بیشتر باشد.

 7 - مشتریاتنتان را از قبل پیدا کنید.

  • قبل از اینکه تجارتتان را آغاز کنید حتما" مشتریان را پیدا کنید.  زیرا که سیستم تجارت شما وابستگی تام و تمام به مشتری دارد و خواهد داشت . پس جزء جدا نشدنی تجارت خود (مشتری) را از دست ندهید. مطالعه و تحقیق راجع به روش های مشتری یابی و بازاریابی داشته باشید. .  روش برخورد با مشتری ها مهم است. باید با تیپ های مختلف شخصیت ها آشنا باشید.

8 - قوانین گاهی باید شکسته شوند.

  • قانون جدید بسازید. ایده های جدید را گوش کنید. در حالی که راه موفقیت را میدانید از میانبر ها استفاده کنید، البته میانبر ها برای باره اول دور تر از راهی هستند که شما به آن آشنایی دارید. در این میان شما به یک مشاور یا راهنما نیاز دارید. تا محافظ منافع شما باشد. 

 و در آخر.... کسب رضایت طرفین هدف نهایی تجارت موفق است. و پاداش مؤفقیت، بودن در مسیر مؤفقیت است نه رسیدن به آن

/ 0 نظر / 5 بازدید