مدیریت...

۱ – مدیریت یعنی درست کردن کارها و رهبری یعنی کار درست انجام دادن. [Peter Drucker]

۲ -  رمز مدیر خوب بودن این است که آن دسته‌ از افرادی که از شما متنفر هستند را از آن دسته که هنوز تصمیم خود را نگرفته‌اند دور نگه دارید.

 

۳ – به کارمندان خود کمترین دست‌مزد را بدهید تا از آن‌ها کاری به همان اندازه دریافت کنید [Malcolm S. Forbes]

 

۴ – مدیریت مانند گرفتن یک پرنده کوچک در دست است اگر زیاد فشار دهید ممکن است او را بکشید و اگر به اندازه کافی فشار ندهید ممکن است پرواز کرده و فرار کند.[Tommy Lasorda]

 

۵ – تنها زمانی کارمندان مانند اسب کار می‌کنند که رئیس‌ها سوار آن‌ها شده‌اند.[Gabriel Heatter]

 

۶ – شما کارمندان را مدیریت نمی‌کنید.شما کارها را مدیریت می‌کنید.شما کارمندان را هدایت می‌کنید.[Admiral Grace Hopper]

 

۱ – مدیریت یعنی درست کردن کارها و رهبری یعنی کار درست انجام دادن. [Peter Drucker]

 

۲ -  رمز مدیر خوب بودن این است که آن دسته‌ از افرادی که از شما متنفر هستند را از آن دسته که هنوز تصمیم خود را نگرفته‌اند دور نگه دارید.

 

۳ – به کارمندان خود کمترین دست‌مزد را بدهید تا از آن‌ها کاری به همان اندازه دریافت کنید [Malcolm S. Forbes]

 

۴ – مدیریت مانند گرفتن یک پرنده کوچک در دست است اگر زیاد فشار دهید ممکن است او را بکشید و اگر به اندازه کافی فشار ندهید ممکن است پرواز کرده و فرار کند.[Tommy Lasorda]

 

۵ – تنها زمانی کارمندان مانند اسب کار می‌کنند که رئیس‌ها سوار آن‌ها شده‌اند.[Gabriel Heatter]

 

۶ – شما کارمندان را مدیریت نمی‌کنید.شما کارها را مدیریت می‌کنید.شما کارمندان را هدایت می‌کنید.[Admiral Grace Hopper]

 

/ 0 نظر / 5 بازدید