بــــــازســــازی دنیــا

پدر روزنامه می‌خواند اما پسر کوچکش مدام مزاحمش می‌شود. حوصله پدر سر رفت و صفحه‌ای از روزنامه را که نقشه جهان را نمایش می‌داد جدا و قطعه قطعه کرد و به پسرش داد."بیا! کاری برایت دارم. یک نقشه دنیا به تو می‌دهم، ببینم می‌توانی آن را دقیقاً همان طور که هست بچینی؟"و دوباره سراغ روزنامه اش رفت. می‌دانست پسرش تمام روز گرفتار این کار است. اما یک ربع ساعت بعد، پسرک با نقشه کامل برگشت.پدر با تعجب پرسید: "مادرت به تو جغرافی یاد داده؟"پسر جواب داد: "جغرافی دیگر چیست؟ پشت این صفحه تصویری از یک آدم بود. وقتی توانستم آن آدم را دوباره بسازم، دنیا را هم دوباره ساختم."


آموزه های حکایت :

 

- در حل مسئله باید به ابعاد مختلف مسئله توجه کرد.

 - برخی اوقات حل یک مسئله به روش غیرمستقیم امکانپذیر است.

- حل یک مسئله ساده‌تر ممکن است منجر به حل یک مسئله پیچیده‌تر شود.

- اگر آدم ها درست شوند، دنیا درست خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید