آلیس در سرزمین عجایب

آلیس بر سر دو راهی قرار گرفت.

و گفت:

ممکن است به من بگوئبد از کدام راه باید بروم؟

گربه گفت:

بستگی دارد به کجا بخواهی بروی.

آلیس گفت:

نمی دانم.

گربه گفت:

در این صورت فرقی نمی کند.

/ 0 نظر / 7 بازدید